ISAC fond dodeljuje dve stipendije za 9. Školu reforme sektora bezbednosti u Srbiji, 23.-27. april, 2007. godine.

ISAC fond, uz pomoć Danske ambasade u Beogradu, dodeljuje dve stipendije za 9. školu reforme sektora bezbednosti u Srbiji, na osnovu upoređivanja kvalifikacija kandidata.

U nameri da privuče sposobne i motivisane pojedince da steknu znanja i kontakte koje nudi Škola reforme sektora bezbednosti, ISAC fond ima zadovoljstvo da dodeli dve stipendije za 9. školu reforme sektora bezbednosti.
Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za učešće na Školi, pozivaju se da popune prijavu, i pošalju je na adresu ISAC fonda, najkasnije do četvrtka, 5. aprila 2007. godine.

ISAC Fund (Stipendije)
Kapetan Mišina 5 / II
11000 Beograd

ISAC fond posebno poziva kvalifikovane ženske kandidate da se prijave za stipendije, s obzirom da je jedno od dva predviđena mesta rezervisano za odgovarajućeg kandidata ženskog pola.

USLOVI:

  • Kandidati moraju biti između 18 i 35 godina,
  • Kandidati moraju da imaju univerzitetsku diplomu ili da trenutno pohađaju studije,
  • Kandidati moraju da poseduju dobro znanje engleskog jezika, jer će se deo predavanja i diskusija odvijati na engleskom,
  • Kandidati moraju da ispune prijavu na engleskom jeziku (kao vid provere znanja jezika).

Uspešnim kandidatima dodeljuju se stipendije koje uključuju:

  • Petodnevni program Škole koji obuhvata: predavanja, diskusije i radionice,
  • Publikacije i ostale materijale za Školu,
  • Povratnu kartu do Beograda (ako je potrebno – važi samo za kandidate iz Srbije i susednih zemalja),
  • Smeštaj i ishranu tokom trajanja Škole (6 noćenja).

PRIJAVA