Fokus grupa o slanju civila u misije podrške miru

Kao jednu od poslednjih aktivnosti ove godine, ISAC je organizovao dvodnevnu fokusnu grupu o slanju civila u misije podrške miru.  Fokus grupa je održana na Fruškoj gori od 21. do 22. decembra i uključivala je mlade profesionalce zainteresovane za ovu temu. Ova fokus grupa je deo programa „Razvoj nacionalnih kapaciteta Srbije za učešće civila u misijama podrške miru“ koji podržava Češka razvojna agencija i predstavlja inovativan i značajan pristup u smislu merenja uspeha programa i njegovog uticaja u kontekstu javnog informisanja. Glavni cilj ove fokus grupe je prikupljanje povratnih informacija o tome kako mladi stručnjaci i potencijalni budući civili u operacijama podrške miru vide ovaj koncept, kako se osećaju u vezi sa tim i šta oni vide kao potencijalne prepreke za takav vid angažovanja.