Evropska unija obezbedila finansijska sredstva u vrednosti od €3.16m za istraživanja u cilju suzbijanja ekstremističkih stavova

Međunarodni tim akademika predvođen Otvorenim univerzitetom (The Open University) i Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC) osvojio je 2,72 miliona funti za istraživanje (3,16 miliona evra) kako bi pomogao ljudima da upravljaju smanjenjem uticaja ekstremističkih stavova u zemlji i inostranstvu u narednom periodu do velikih političkih događaja.

Psiholozi na Otvorenom univerzitetu (The Open University)  i Centru za međunarodne i bezbednosne poslove rade na razvoju mehanizama za projekat koji je finansiran od programa Evropske komisije, Horizont Evropa, koji uključuje 17 partnera širom Evrope i van njenih granica.

Koristiće se uoči događaja koji će verovatno postati polarizovani, uključujući izbore ili referendum, kao u slučaju pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji, u ekstremnim slučajevima, može da razdvoji porodice.

Sveobuhvatni projekat poznat je kao OppAttune i uključuje razvoj mehanizama dizajniranog posebno za ključnu ciljnu publiku kako bi se omogućila produktivnija demokratska debata.

Ipak, ima za cilj da dosegne daleko više od diskusija koje se vode za stolom. Novi revolucionarni alat razvijaju akademici koji se nadaju da će ograničiti razvoj ekstremnih narativa pokazujući ljudima da bi njihove stavove drugi mogli smatrati ekstremističkim.

Planiraju da imaju besplatan komplet mehanizama za samostalno testiranje, poznat kao I-Attune, koji će biti dostupan na platformi OpenLearn OU 2025. godine, kako bi pomogli građanima da se globalno politički angažuju bez pribegavanja ekstremima. U početku će biti dostupan tri godine, ali bi se mogao razvijati i u daljem periodu.

Kesi Mahendran, profesor socijalne i političke psihologije na Otvorenom Univerzitetu (The Open University), naučni je koordinator OppAttune-a. Administrativni koordinator je Univerzitet Panteion u Grčkoj.

Projekat će omogućiti građanima da procene tri ključna aspekta: sopstvenu podložnost ekstremizmu; njihovu sposobnost da se uklope u druge pozicije i njihovu sposobnost da održe dijalog u visoko polarizovanim situacijama.

Kesi je rekao: „Bilo da sedimo za stolom i razgovaramo o politici ili u ešalonima moći, demokratski dijalog je ključan, ali postoji ogroman kapacitet za obične ljude da ili izbegavaju politiku ili da postanu veoma odlučni, pristrasni i ukorenjeni.”

Stevan Tatalović iz ISAC-a je dodao: Online radikalizacija u Srbiji je u porastu jer ljudi za tastaturama koriste etnički identitet, govor mržnje i zavere za širenje ekstremističkih narativa i lažnih vesti, posebno u vezi sa pandemijom korona virusa i ratom u Ukrajini, posebno u klimi u kojoj se elite oslanjaju na „manipulisanje kolektivnim traumama da bi promovisale drugost“.

Kesi je nastavio: „Bez veština upravljanja političkim situacijama, političari i ljudi u medijima mogu lako da mobilišu druge. Nadamo se da će OppAttune dati ljudima mehanizme da održavaju svoje političke razgovore, a da ne postanu toliko ekstremni da ih suprotstavljene stranke ili grupe smatraju toliko pretećima da budu uklonjeni.”

Identifikovano je šest ciljnih grupa koje uključuju:

  • Javnost kroz onlajn angažovanje sa I-Attune
  • Mladi: uključujući decu školskog uzrasta i ljude od 18-24 godine u zemljama Evrope; posebno Nemačke, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine
  • Prodemokratski medijski influenseri koji imaju više od 10.000 pratilaca na društvenim mrežama i koji su direktno angažovani na demokratskim pitanjima širom Evrope
  • Praktičari i zagovarači politika širom Evrope angažovani na: demokratskoj debati; prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma; i slobodi govora.
  • Politički akteri na lokalnom i nacionalnom nivou; pro-demokratske političke organizacije u okviru osam zemalja implementacije sa obe strane granice Evropske unije – Bosne i Hercegovine, regiona Kosova, Srbije i Iraka (sve post-konfliktne zone), kao i Portugala, Kipra, Velike Britanije i Malte (shvata se da svi imaju polarizujuća pitanja unutar svojih granica koja mogu biti pokrenuta političkim događajima).
  • Naučno-istraživačka zajednica

ZAKLJUČAK

Za više informacija kontaktirajte Nikolu Petrovića iz Centra za međunarodnu i bezbednosnu politiku, petrovic@isac-fund.org

O Otvorenom univerzitetu (The Open University)

Otvoreni univerzitet (OU) je najveća akademska institucija u Velikoj Britaniji i svetski lider u fleksibilnom učenju na daljinu. Od kada je počela sa radom, 1969. godine, OU je predavala više od 2,3 miliona studenata širom sveta i trenutno ima preko 208.000 učenika.

Sedamdeset jedan odsto direktno registrovanih studenata je zaposleno sa punim ili nepunim radnim vremenom, a 76 kompanija FTSE 100 ima sponzorisano osoblje za pohađanje kurseva OU.

U najnovijoj vežbi procene za univerzitetska istraživanja (Research Excellence Framework, 2021), preko tri četvrtine (76%) istraživanja OU ocenjeno je sa 4 ili 3 zvezdice – najvišim dostupnim ocenama koje se dodeljuju istraživanju koje je vodeće u svetu ili međunarodno odlično priznato. Posvećenost OU istraživanju i društvenom uticaju je takođe prepoznata sa 82% njenog istraživačkog uticaja koji je procenjen kao vodeći u svetu ili međunarodno priznat.

Za više informacija posetite The Open University

 O OppAttune

Projekat OppAttune okuplja ambiciozni multidisciplinarni tim, koristi psihološke, istorijske, komunikacione studije, antropološke i društvene nauke, kao i doprinose bivših vladinih analitičara, da proučava ekstremizam i kako se ukrštaju politika i javno mnjenje.

Ona istražuje nove metode za razumevanje javnog odlučivanja osim prikaza društvenih stavova i ispitivanja javnog mnjenja i obećava da će imati snažan naučni uticaj tokom i nakon svog postojanja.

Od ključne važnosti je da projekat osmišljava inkluzivne i otvorene načine razmene znanja stečenog od akademika i da će pronaći alate i mehanizme za buduće inicijative javnog angažmana za nevladine organizacije koje rade u ovoj oblasti. Ima za cilj da odredi i započne diskusije o svakodnevnom ekstremizmu.

  • Partneri: The Open University (OU) Velika Britanija (naučni koordinator); Panteion University (Panteion) Grčka – (administrativni koordinator); Glasgow Caledonian University (GCU) Velika Britanija; American University in Paris (AUP) Francuska; Malmö University (MAU) Švedska; Cultures Interactive (CI)Nemačka; Oesterreichische Akademie Der Wissenschaften (OEAW) Austrija; Universita Ta Malta (UoM) Malta; Özyeğin University (OzU) Turska; Istanbul Bilgi Universitesi (Bilgi) Turska; University of Cyprus (UCY) Kipar; Institut Jozef Stefan (JSI) Slovenija; Universidade De Coimbra (UDC) Portugal; International Security Affairs Centre (ISAC) Srbija; Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) Kosovo; Hammurabi Human Rights Organization (HHRO) Irak i PRONI Center (PRONI) Bosna i Hercegovina.