Dosije dokumenata o odnosima Srbije i Albanije

Zbog velikog interesovanja u domaćoj javnosti, ISAC fond predstavlja dosije dokumenata o odnosima Srbije i Albanije, koji su objavljeni u periodu 2010-2011. godine.

1. Uvodna studija o odnosima Srbije i Albanije: Srpsko – albanski odnosi: sadašnje stanje i perspektive. Pogled iz Srbije, septembar 2010. godine

2. Kolekcija intervjua: Srpsko – albanski odnosi. Pogled iz Albanije, januar 2011. godine

3. Predlog praktične politike: Srpsko – albanska trgovina se utrostručila od 2006: da li ima mogućnosti – i potrebe – za više?, novembar 2001. godine

4. Zbirka predloga praktične politike: Srbija i Albanija. Priprema za novi početak, decembar 2011. godine