#CFSPSerbia – Zaključci sa konferencije

Nastavljajući sa svojim aktivnostima vezanim za konferenciju „ZSBP i pristupanje Srbije Evropskoj uniji“, ISAC predstavlja rezime dvodnevne konferencije u kome su istaknute neke od najvažnijih tačaka predstavljenih tokom prezentacija i diskusija.

Zaključke konferencije možete preuzeti ovde.

Za više informacija posetite ovu stranu