„CEFTA 2006 – Izazovi i mogućnosti“

ISAC fond, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, organizuje konferenciju: Koristi regionalne i prekogranične saradnje za Srbiju u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), koja će biti održana u sredu, 11. maja, 2011. godine u Medija centru u Beogradu. Konferencija će okupiti renomirane stručnjake, koji će diskutovati o izazovima i mogućnostima budućeg razvoja CEFTA 2006. Konferencija će biti organizovana u dva panela:

  1. Politički kontekst CEFTA 2006
  2. Ekonomske koristi CEFTA 2006

Kao uvod u ovaj događaj, ISAC fond je pripremio zbornik radova „CEFTA 2006 – Izazovi i mogućnosti“, nudeći detaljnu i sveobuhvatnu analizu mogućnosti za dalji napredak i razvoj funkcionisanja CEFTA 2006. Kao cilj, ova kolekcija, treba da podigne nivo znanja i svesti o neophodnostima i koristima regionalne i prekogranične saradnje ne samo u ekonomiji, već i u drugim oblastima.

Ova zbirka, u elektronskoj formi, u pdf formatu, može se preuzeti ovde.