Bugari u Srbiji i srpsko – bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije

ISAC fond ima zadovoljstvo da Vas obavesti o najnovijoj studiji praktične politike koja se bavi položajem bugarske manjine u Srbiji i kako ona utiče na srpsko – bugarske odnose uopшte. Ovim dokumentom ISAC želi da doprinese otvorenoj i iskrenoj raspravi o ovom pitanju, i da ojača EU perspektivu Srbije.

Ovaj dokument u pdf formatu možete preuzeti here.

Verziju na bugarskom jeziku možete preuzeti here.