Bezbednosni seminar za mlade lidere

ISAC je u saradnji sa Canada Fund for Local Initiatives i NATO Public Diplomacy Division u periodu od 21. do 23. decembra 2016. godine na Fruškoj gori održao Bezbednosni seminar za mlade lidere.

Ovaj seminar predstavlja nastavak delovanja ISAC fonda u oblasti edukacije mladih lidera koji za cilj ima da učesnike programa dodatno informiše o aktuelnim temama iz oblasti bezbednosti kao i da im omogući da kroz konstruktivne rasprave iznesu svoje stavove, shvatanja ali i nedoumice kada su pitanju bezbednosni aspekti. Seminar se sastojao od niza predavanja, interaktivnih panela, diskusija i radionica.

Glavne teme o kojima se na seminaru raspravljalo bile su: Bezbednosni izazovi i pretnje za Srbiju?; Odnosi na relaciji NATO–Srbija? Šta posle IPAP-a?; Položaj žena u bezbednosnim strukturama i bezbednosnoj politici; Hibridni ratovi – kako se boriti na novom terenu?; Da li je Srbija zaista neutralna država?; itd.