Analiza NATO AND THE BALKANS Amadea Votkinsa i Srđana Gligorijevića objavljena u letnjem izdanju NATO Revije

U letnjem izdanju NATO Revije (vodećeg časopisa Alijanse) objavljen je članak NATO and the Balkans: a Case for a Greater Integration Srđana Gligorijevića, iz ISAC fonda, i dr Amadea Votkinsa, sa Britanske vojne akademije. U članku se raspravlja o prošloj, sadašnjoj i budućoj ulozi NATO na zapadnom Balkanu.

Pročitajte članak