Zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu

ISAC fond je objavio dvojezični englesko/srpski zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu. Publikacija je pripremljena kao rider za kurs Pravo u oružanim sukobima – obuka za trenere, koji je održan u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.