Zbirka analiza i predloga praktičnih politika članova alumni mreže ISAC fonda

Publikacija „Zbirka analiza i predloga praktičnih politika članova alumni mreže ISAC fonda“ sadrži osam predloga praktičnih politika urađenih od strane alumnista ISAC fonda, na sledeće teme:

  • Kosovo i vizna liberalizacija;
  • Republika Srbija i dvorana tajni: Neophodnost tehnološke i zakonodavne pripreme u Srbiji za usklađivanje sa standardima Evropske unije za zaštitu podataka;
  • Referendum o Kosovu – Da li želimo u EU?;
  • Deset godina kasnije – Šta (ne)donosi nova Strategija nacionalne bezbednosti?;
  • Zaštita podataka o ličnosti na društvenim mrežama;
  • Evropska unija i sajber bezbednost;
  • Izmena Zakona o genetički modifikovanim proizvodima u kontekstu pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom;
  • Formiranje Nacionalne mreže za podizanje svesti o radikalizaciji u Republici Srbiji.

ISAC fond od osnivanja važan deo svoje aktivnosti usmerava ka edukaciji i osnaživanju aktuelnih i budućih mladih lidera u građenju njihovih akademskih i profesionalnih karijera. Projekat „Mladi lideri“ jedna je od aktivnosti kroz koju pružamo mogućnost mladima da razviju kritičko razmišljanje, ali i da steknu praktične veštine pisanja analiza i predloga praktičnih politika. ISAC je obezbedio stručnu podršku, dok su učesnici programa ponudili sveže i kreativne ideje za rešavanje aktuelnih društvenih problema. Svi učesnici samostalno su odlučivali o konkretnom pitanju koje će obrađivati u okviru teme, uglu pristupa i broju završnih preporuka.