Zašto Srbija treba da uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju

Ova analiza za cilj ima da ukaže na značaj Svetske trgovinske organizacije za male zemlje, kao i da predstavi osnovne motive zbog kojih bilo koja država, pa i Srbija, treba da stremi ka članstvu u ovoj organizaciji.