Zaključci sa konferencije „Trgovinski odnosi EU i Japan: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva“

Sa zadovoljstvom predstavljamo zaključke sa konferencije „Trgovinski odnosi EU i Japana: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva“, održane 28. februara 2019. godine u hotelu Radisson Collection u Beogradu. Zaključci daju kratak prikaz svih panela kao i najvažnijih poruka koje su se izdvojile tokom konferencije.

Zaključci su tranutno dostupni na engleskom jeziku.