Vodič za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU

Vodič je namenjen da pruži informacije o značaju regionalnih i lokalnih aktera u EU areni, kao i da predstavi EU politike koje su od ključnog značaja za lokalni razvoj (EU poljoprivrednu i ruralnu politiku, EU regionalnu politiku, EU politiku zaštite životne sredine). Pored toga, on izlaže trenutne i buduće mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.