Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Novo izdanje Vodiča kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji održava tradiciju ISAC fonda, a to je izdavanje publikacija koje su dizajnirane kao referenca i sredstvo za učenje koje bi trebalo da koriste i profesionalaci, koji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i EU, i šira javnost zainteresovana za problematiku. Pored toga što se bavi strukturom EU i regionalnim pristupom EU prema državama Zapadnog Balkana, publikacija takođe objašnjava proces pregovora i neka pojedinačna poglavlja oko kojih Srbija mora da pregovara u razgovorima o pridruživanju.

Ovo izdanje više nije dostupno.