Vodič kroz poglavlje 31

„Vodič kroz poglavlje 31“ je prva publikacija ISAC fonda izrađena kao doprinos boljem razumevanju sadržine i konkretnih elemenata koji čine ovo poglavlje pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, uglavnom u vezi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Vodič sadrži osnovne podatke i o razvoju, strukturi i značaju Zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao mehanizma za koordinaciju nacionalnih politika. Takođe su razmotrene pojedinačne teme na kojima je zasnovan zajednički spoljnopolitički pristup Unije, kao što su ljudska prava, demokratizacija i vladavina prava, podrška radu Međunarodnog krivičnog suda, sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i druge. Posebno je predstavljena i operativna dimenzija ovog aspekta EU oličena u Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, odnosno civilnim misijama i vojnim operacijama EU. Ova publikacija sadrži i izveštaj o usaglašavanju Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU tokom 2014. godine.