Uvod u pregovore u Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Kao rezultat konferencije “Uvod u pregovore u Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom” koja je održana tokom oktobra 2014. godine kao deo aktivnosti Radne grupe za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konveta o EU, koordinator radne grupe ISAC fond predstavlja prvi predlog praktične politike posvećen pripremama za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.