Usklađivanje regulatornog sistema Republike Srbije koji se odnosi na pitanje genetički modifikovanih organizama sa pravnim okvirom Evropske unije

Ulazak u članstvo Svetske trgovinske organizacije (u kojoj se nalazi više od 90% međunarodno priznatih država i carinskih teritorija, uključujući tu i samu Evropsku uniju) predstavlja uslov za uspešno zatvaranje pretpristupnih pregovora u Poglavlju 30 (Ekonomski odnosi sa inostranstvom) koje Srbija vodi sa Evropskom unijom. Iako se ovo poglavlje eksplicitno ne bavi genetički modifikovanim organizmima, međunarodna pravila trgovine ne dozvoljavaju opšte zabrane prometa, poput one koja je u Srbiji uvedena Zakonom o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine.

Stoga nam je namera da ovom publikacijom predstavimo mogućnosti koje nude međunarodni standardi, i pomoću kojih Srbija može istovremeno i da ispuni uslove iz pretpristupnih pregovora sa Svetskom trgovinskom organizacijim i Evropskom unijom i da odgovori na dileme građana naše države. Upravo ovi međunarodni standardi omogućuju Srbiji da uspostavi sistem koji bi ukinuo opštu zabranu trgovine ovim proizvodima, ali i omogućio da na politički mudar način uspostavi adekvatni restriktivni sistem koji bi na svim nivoima maksimalno ograničio trgovinu proizvodima koji sadrže genetički modifikovane organizme i omogućio Srbiji da zabrani komercijalnu kultivaciju genetički modifikovanih useva na način na koji to čine zemlje članice Evropske unije.

Dostupno samo na srpskom jeziku