Turska na Zapadnom Balkanu: Sredstva i ciljevi nove spoljne politike

Iako sebe doživljava sve više kao “pol” u međunarodnim odnosima, Turska na Zapadnom Balkanu vodi politiku koja je u skladu sa NATO prioritetima stabilnosti.Mnoge države regiona i dalje prihvataju samostalne inicijative Turske, što je njena prilika da svoj uticaj u regionu stavi na sto pregovora sa EU.
Na osnovu zaključaka sa konferencije „Nova turska spoljna politika na Zapadnom Balkanu“ održane u aprilu 2011, i samostalnog istraživanja, ISAC fond predstavlja predlog praktične politike „Turska na Zapadnom Balkanu: Sredstva i ciljevi nove spoljne politike“. Dokument sadrži sveobuhvatnu analizu novog turskog pristupa regionu, kao i set preporuka na istu temu zemljama Zapadnog Balkana i Srbiji