Šta sporazum Japana i EU znači za Srbiju?

Početkom ove godine stupio je na snagu najveći bilateralni ugovor o slobodnoj trgovini u istoriji, potpisan od strane Japana i EU. Ova politička perspektiva fokusira se na korake koje Srbija treba da preduzme kako bi iskoristila ovu jedinstvenu ekonomsku šansu. Glavni izazovi sa kojima Srbija mora da se suoči kako bi maksimizirala koristi od ovog sporazuma jesu njen status u pogledu Svetske trgovinske organizacije, poteškoće da garantuje bezbednost investicija i nemogućnost spoljne politike da zadrži čvrst kurs prema EU. Implementacijom rešenja koje ovaj papir nudi, Srbija bi mogla drastično da proširi svoj pristup tržištu i stranim investicijama.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.