SRPSKO – ALBANSKI ODNOSI: SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE

Ovaj dokument predstavlja doprinos ISAC fonda u otvaranju još jedne osetljive teme u procesu regionalne saradnje. Njegov krajnji cilj nije da odgovori na mnoga pitanja o saradnji između ove dve države, već da ukaže istakne neke od tema i pitanja u bilateralnim odnosima Srbije i Albanije, koja ne bi smela da čekaju konačno rešenje kosovskog problema.