Srbija i Rumunija – dobrosusedski odnosi i pitanje manjina

Analiza pruža pregled položaja manjina u Srbiji, sa posebnim osvrtom na istočno romanske manjine i uticaj tog pitanja na odnose Srbije i Rumunije. Sadrži preporuke za političku elitu u Srbiji kako bi se izbegli problemi koji su se pojavljivali između dve države u prošlosti u vezi sa ovom temom.