Srbija i NATO: Partnerstvo za mir

Zadovoljstvo nam je da predstavimo novu publikaciju ISAC fonda „Srbija i NATO: Partnerstvo za mir“.

Publikacija na sveobuhvatan način pruža uvid u istorijat Severnoatlantske alijanse (NATO), strukturu organizacije i partnerske programe sa trećim državama. Poseban odeljak posvećen je istorijatu odnosa Srbije i NATO i programu Partnerstvo za mir čiji smo član.

Cilj ove publikacije je da doprinese boljem upoznavanju građana Srbije sa funkcionisanjem i ciljevima NATO i angažovanjem ove političko-vojne organizacije na prostoru Evrope, kao i sa modalitetima njene saradnje sa Srbijom, odnosno drugim partnerskim državama.

Želeli bismo da se zahvalimo Ambasadi Kanade u Srbiji za podršku za objavljivanje ovog vodiča.