Srbija i Albanija – Priprema za novi početak

U saradnji sa kancelarijama Friedrich Ebert fondacije iz Beograda i Tirane, ISAC fond je organizovao je direktne razgovore između eksperata, predstavnika civilnog društva i političkih elita Srbije i Albanije. Zaključci sa ovih razgovora, zajedno sa rezultatima samostalno vođenog istraživanja, sabrani su u zbirku predloga praktične politike.
Cilj zbirke je da identifikuje prepreke (a koje nisu direktno povezane sa pitanjem statusa Kosova) koje stoje na putu unapređenja odnosa dve države, a zatim i da da praktične preporuke političkom elitama obe zemlje kako bi se iste otklonili ili ublažili.