Sistem restriktivnih mera EU – šta treba znati o njima

U kontekstu aktuelnih sukoba i promena u međunarodnom okruženju, sankcije Evropske unije postaju sve učestalija tema u domaćoj javnosti. U ovom članku vam prikazujemo šta restriktivne mere EU znače, na koga se odnose i kako se uspostavljaju.