Ruska vizija bezbednosti u Evropi i Srbija

Žarko Petrović
direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, ISAC fond

Srbija je počela da formuliše odmerenu politiku u vezi sa inicijativom ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva za zaključenje novog Ugovora o bezbednosti u Evropi. Ona bi morala da nastavi da vodi takvu politiku, jer zemlja koja želi da postane kandidat za članstvo u EU, nema prostora za nezavisnu politiku u tako važnom segmentu kao što je međunarodna bezbednost.
Osim toga, ova inicijativa suštinski je usmerena na bezbednost Rusije.

Srbija bi trebalo da sledi politiku EU u vezi sa ovom inicijativom. Time Srbija dokazuje svoju evropsku orijentaciju i izbija argument „skepticima“ u vezi sa proširenjem EU da je Srbija samo ruski predstavnik na Balkanu.