Rusija i Zapadni Balkan

U ovoj studiji Dušan Reljić, Viši naučni istraživač Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost (SWP) u Berlinu , analizira procese koji su uslovili da ponovno ojača politički i ekonomski uticaj Rusije u tom delu jugoistočne Evrope. Zaključak je, pre svega, da je posle dugog niza godina u kojem je Rusija gubila uticaj, a SAD jačale svoju dominaciju, sukob oko Kosova iznova otvorio prostor za povratak Rusije na Zapadni Balkan. U tom konfliktu, Beograd je zavistan od podrške Moskve.

Uz to, izgradnja gasovoda „Južni tok“ na dugi rok vezuje energetsku sigurnost jugoistočne Evrope za ruske isporuke.
Evropska unija, iako sve države u regionu vide svoju političku budućnost u tome da joj pristupe, moraće ubuduće da vodi računa ne samo o volji Sjedinjenih Američkih Država, već i uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu.