PRAVNA ANALIZA ARANŽMANA IZMEĐU SRBIJE I RUSIJE U OBLASTI NAFTNE I GASNE PRIVREDE

Ovu analizu pripremio je tim ISAC fonda u saradnji sa advokatskom kancelarijom Nikolić Kokanović Otašević iz Beograda. Cilj ovog projekta je bio  da analizira celokupan naftno gasni aranžman sa stanovišta pravnih propisa Republike Srbije i međunarodnih ugovora koji Srbiju obavezuju, kao i da identifikuje mogući probleme u ovoj oblasti privrede koji se mogu javiti tokom sprovođenja ovog aranžmana.

Analiza je dovela do nekoliko zaključaka. Ovaj aranžman je bez presedana među svim dosadašnjim međunarodnim sporazumima koje je zaključila Republika Srbija. Brojne odredbe ovog dokumenta nemaju nikakvu obavezujuću karakteristiku, dok su neke od njih u očiglednoj suprotnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, kao i nekim od međunarodnih sporazuma gde je Republika Srbija jedna od država potpisnica.

Sažetak i zaključci analize na engleskom jeziku