Poslednji voz za članstvo u EU polazi 2025 – Da li će Srbija biti u njemu?

Ostalo je manje od 6 godina do prvog prognoziranog datuma ulaska Srbije u EU, može li Srbija da ispuni sve zahteve do tada? Ovaj kratak papir razmatra tempo otvaranja pregovaračkih poglavlja, poruke iz Izveštaja o napretku Srbije za 2019. godinu, kao i neke od hitnih koraka koje Srbija treba da preduzme kako bi se proces pristupanja vratio na pravi put.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.