Politika Turske na Zapadnom Balkanu nakon “nula problema sa susedima”, pogled iz Srbije

Početkom ove decenije turska spoljna politika bila je utemeljena u ideji „nula problema sa susedima“, proaktivne politike koja je trebalo da obnovi položaj Turske kao centra šireg regiona. Početkom ovog stoleća, na Balkanu je ta proaktivnost uglavnom nestala i sada je jedva vidljiva. Imajući u vidu da je Turska jedna od najvažnijih zemalja u regionu, ovaj papir nastoji da pruži sažetak relevantnih pitanja koja se tiču položaja Turske na zapadnom Balkanu.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.