Odnosi Srbije i Bugarske, položaj bugarske manjine u Srbiji i proces evropskih integracija

Dobijanjem statusa kandidata i otpočinjanjem pregovora sa Evropskom unijom, odnosi Srbije sa susedima i pitanje poštovanja manjinskih prava su postali jedno od najvažnijih spoljnopolitičkih pitanja. Jedno od nedavno otvorenih pitanja, odnosi između Srbije i Bugarske i pitanje prava bugarske nacionalne manjine tema je ovog dokumenta, u kojem su autori pokušali da na stručan i sveobuhvatan način pristupe pitanju, te da daju preporuke za unapređenje trenutne situacije.