Od četiri stuba spoljne politike do evropskih integracija: postoji li volja za strateško usmerenje spoljne politike Srbije?

Uz podršku Evropskog fonda za Balkan, kroz program Think and Link, ISAC fond je u saradnji sa internet portalom B92.net sproveo istraživanje javnog mnjenja o spoljnoj politici Republike Srbije, uz objavljivanje studije praktične politike Od četiri stuba spoljne politike do evropskih integracija: postoji li volja za strateško usmerenje spoljne politike Srbije?. Cilj ankete je bio da se utvrdi koliko su stavovi ispitanika u saglasnosti sa rezultatima navedenim u prethodno pomenutoj studiji praktične politike, kao i da se sazna kako građani opažaju domen spoljne politike.