Novi pristup Turske Zapadnom Balkanu

Turska je trenutno jedan od najaktivnijih spoljnopolitičkih aktera na Zapadnom Balkanu. Međutim, na tu njenu ulogu se u ovom delu jugo-istočne Evrope često gleda sa emotivnog stanovišta, a ređe sa pragmatične strane. Upravo stoga, cilj ove analize je da pruži detaljan pregled različitih aspekata novog pristupa Turske regionu. Ona takođe nastoji da ponudi objektivnu i na činjenicama zasnovanu procenu nove uloge Turske na Zapadnom Balkanu, koja bi poslužila kao polazna tačka za dalju argumentovanu diskusiju na ovu temu.