Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju

Izvod iz recenzije prof. dr Predraga Simića:
Zbornik  „Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju“ je do sada kod nas najambiciozniji pokušaj da se svestrano i produbljeno obradi pitanje neutralnosti u savremenim međunarodnim odnosima koje je u Srbiji, kao i mnogim drugim zemljama, predmet stručnih, ali i političkih podela i oprečnih tumačenja. Smatramo da su odabir tema, dobra struktura zbornika kao i stručnost autora koji su okupljeni u ovom projektu doprineli da čitalac ove knjige upozna iskustva i savremena razmišljanja  starih i novih neutralnih zemalja, ali i glavna pitanja koja su otvorena debatama koje se danas vode o neutralnosti i njenoj aktuelnosti, odnosno, neaktuelnosti u savremenim okolnostima. Time su sastavljači ovog zbornika ponudili i odgovore na mnoga pitanja koja su relevantna za Srbiju. Stoga se može zaključiti da će ovaj zbornik srpskoj naučnoj i političkoj javnosti dati odgovore na mnoga pitanja koja su poslednjih godina predmet široke debate o njenim političkim i strateškim opredeljenjima.