Mišel Fuše „Evropska unija pola veka kasnije: stanje i scenariji obnove“

U saradnji sa ISAC fondom, Službeni glasnik Republike Srbije objavio je knjiguMišel Fušea Evropska Unija pola veka kasnije: stanje i scenariji obnove, u prevodu prof. dr Predraga Simića. Kao posledica negativnih ishoda na referendumima o Evropskom ustavu u Francuskoj i Holandiji, a potom i odbacivanja Lisabonskog sporazuma u Irskoj; Evropska unija je između 2005. i 2009. godine prolazila kroz duboku institucionalnu i političku krizu. Ovo je otvorilo široku debatu u državama – članicama EU o brojnim pitanjima u vezi sa reformom institucija, ekonomskom i socijalnom dimenzijom Evropske unije, kao i o njenoj politici proširenja i razvoju politike susedstva. Studija Mišela Fušea je nastala kao rezultat istraživanja i analize ove debate o reformi i budućnosti EU.

Knjiga je dostupna u knjižarama i online prodavnici Službenog glasnika.