Međunarodna politika, april-septembar 2015. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd – Igor Novaković

Manjinsko pitanje i uticaj na bilateralne odnose sa susednim državama  u svetlu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Slučaj Srbije.

Rad se u kratkim crtama bavi bilateralnim dijalogom Republike Srbije sa četiri susedne države oko  poštovanja prava i sloboda nacionalnih manjina. U tekstu se razmatra suština otvorenih pitanja za svaku od navedenih država, i njihov uticaj na proces evropske integracije Srbije. Na posletku, autor je izneo nekoliko preporuka za donosioce odluka u Srbije, na osnovu kojih bi se neka od otvorenih pitanja verovatno zatvorila i time sprečila dalja eskalacija bilateralnih problema, koja bi mogla da značajno uspore proces evropske integracije Srbije