Krim i pitanje “novog” položaja Rusije prema Kosovu

Ovaj analitički tekst se bavi pitanjem srpsko-ruskih odnosa i kursom ruske politike prema Srbiji i Kosovu posle priznanja nezavisnosti i pripajanja Krima. Autor iznosi sve nelogičnosti koje podrazumeva sadašnji pravac ovih odnosa posle najnovih događaja u Ukrajini, i ukazuje na moguća otvorena pitanja koja mogu da uspore napredovanje Srbije ka EU.