Izveštaj sa konferencije „Zaštita životne sredine i ekonomski rast: iskustva iz Japana, EU i Srbije“

ISAC fond predstavlja izveštaj sa konferencije „Zaštita životne sredine i ekonomski rast: iskustva iz Japana, EU i Srbije“ održane 10. i 11. februara, 2021. godine u Hotelu Metropol Palace u Beogradu. Izveštaj objedinjuje najvažnije teme konferencije, sadržaj glavnih govora, prezentacije govornika kao i diskusije održane u tri panela.

Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.