ISAC fond počinje objavljivanje novog izdanja: ISAC-ove POLITIČKE PERSPEKTIVE

Kako bi postigao jedan od svojih ključnih ciljeva – kvalitativno unapređenje razvoja javne politike u Srbiji – kao i da bi predočio blagovremene komentare važnih događaja i političkih tema iz Srbije, regiona i Evrope sa svoje jedinstvene tačke gledišta, ISAC fond počinje objavljivanje novog izdanja: ISAC-ove POLITIČKE PERSPEKTIVE. Prvo izdanje ISAC-ove političke perspektive, naslovljeno „Definisanje antireformista, redefinisanje reformista“, koje je napisao Milan Pajević, Predsedavajući Međunarodnog savetodavnog odbora ISAC fonda, ujedno obeležava i početak punog angažmana g. Pajevića u ISAC-u.

ISAC-ove političke perspektive će biti objavljivane kada događaji to budu nalagali, umesto u tačno određenim intervalima. Namera ISAC fonda je da prvo angažuje članove svoga Međunarodnog savetodavnog odbora kao autore ISAC-ove političke perspektive, ali isto tako i istomišljenike – stručnjake iz raznih oblasti, ljude koji su bili deo programa ISAC fonda, prijatelje organizacije i druge osobe zainteresovane za reforme.