Integrisanje Zapadnog Balkana: Izgradnja evropske budućnosti

Preporuke za Evropsku uniju

Kao doprinos raspravi o budućnosti evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, grupa vodećih tink-tenkova u Srbiji i organizacija civilnog društva specijalizovanih za evropske integracije, predstavlja svoje preporuke EU, sa ciljem da poboljša efektivnost procesa integracija i potvrdi održivu i definisanu evropsku perspektivu ovog regiona.

Ove preporuke su podneli sledeći tink-tenkovi i organizacije civilnog društva iz Srbije: Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) Centar za savremene politike – CSP, Evropski pokret u Srbiji, Centar za evropske politike – CEP,  Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.