Insight Turkey, Vol. 13 No. 3, 2011 SETA fondacija za politička, ekonomska i socijalna istraživanja

Turski interesi i angažman na Zapadnom Balkanu: dosadašnji rezultati
Autori: Žarko Petrović i Dušan Reljić
Članak opisuje transformaciju Turske u značajnog regionalnog aktera na Zapadnom Balkanu i razmatra snagu i domete njenog uticaja. Članak se dalje bavi perspektivama budućeg razvoja u odnosima između zemalja Zapadnog Balkana i Turske, naročito u svetlu procesa evropskih integracija.
(Dostupno samo na engleskom jeziku)