From Online Battlefield to Loss of Trust?

S obzirom na to da živimo u doba informacija i da se pristup internetu izjednačava sa pristupom informacijama, granica između „online“ i „offline“ sveta je postala nejasna, a to važi naročito za mlade. „From Online Battlefield to Loss of Trust?” osvetljava korišćenje informacija i dezinformacija od strane mladih ljudi. Izveštaj je baziran na istraživanju rađenom u osam evropskih zemalja, sa mladima starosti od 18 do 24 godine. Fokus grupe rađene su na području centralne i jugo-istočne Evrope, a izveštaj nastoji da razume složenost života i razmišljanja današnje omladine i njen uticaj na političku i društvenu realnost pomenutih društava. Za potrebe ove analize ISAC fond je radio istraživanje na terenu i fokus grupe sa mladima u Srbiji.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.