Evropska unija i Ruska Federacija – Pitanje sankcija

Jedno od najčešće postavljanih pitanja oko spoljnopolitičke orjentacije Srbije je odnos Evropske  unije i Rusije nakon izbijanja krize u Ukrajini 2014. godine, i načina na koji se ovaj odnos reflektuje na položaj Srbije, pre svega u kontekstu procesa pristupanja EU. Naime, u okviru poglavlja 31 (zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika), Srbija je obavezna da se uskladi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU koja se u najvećem delu sastoji od pridruživanja spoljnopolitičkim deklaracijama i merama koje iz njih proizilaze. U procesu  pretpristupnih pregovora Srbije sa EU ovo poglavlje nije još otvoreno, i kao ključno pitanje nametnulo se pridruživanje Srbije restriktivnim merama koje je EU uvela Ruskoj Federaciji.

Kako su u javnosti u Srbiji prisutne velike nepoznanice koje se tiču ove teme, u ovom dokumentu objašnjeni su razlozi zbog kojih je EU primenila restriktivne mere protiv Rusije, prirodu ovih mera, kao i način na koji je Ruska Federacija odgovorila na ove mere.