Evropa&Japan i šire

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja zbornik radova “Evropa&Japan i šire”. Ova publikacija sadrži odabrane radove stručnjaka za međunarodne odnose, zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, vanredne situacije, projekte itd. Akademska literatura o odnosima Japana i EU nije obimna i stoga ovaj rad predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju odnosa jedne razvijene, ali geografski udaljene zemlje, kao što je Japan i Evropske unije, naročito zemalja Zapadnog Balkana.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.