Diskusije sa ZSBP konferencije/2

ISAC fond nastavlja da objavljuje najvažnije govore i diskusije sa svoje konferencije „ZSBP i pristupanje Srbije Evropskoj uniji“. Druga publikacija  će obuhvatiti prezentaciju gospodina Karstena Voigta, bivšeg poslanika nemačkog bundestaga.