Diskusije sa ZSBP konferencije

ISAC fond sa zadovoljstvom objavljuje da će u narednom periodu, kao deo aktivnosti u okviru Poglavlja 31 , objavljivati najvažnije govore i diskusije sa svoje konferencije „ZSBP i pristupanje Srbije Evropskoj uniji“. Prva publikacija  će obuhvatiti prezentaciju gospođe Rebeke Harms, poslanice Evropskog parlamenta.