Da li Srbija treba da primeni proces „strateške refleksije“ prilikom izrade novih strateških dokumenata iz domena bezbednosti i odbrane?

Ovaj predlog praktične politike predstavlja doprinos debati koja treba da se otvori pokretanjem procesa izrade nove Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane. Glavni cilj ovog teksta jeste predstavljanje pristupa „strateške refleksije“ odnosno „faze participacije“ u izradi strateških dokumenata gde se umesto relativno uskog ekspertskog tima koji u praksi najčešće biva zadužen za ovaj proces, te javne debate, uključuje i šira, ekspertska zajednica.