Civilni menadžment upravljanja krizama EU, šansa za Srbiju?

U proteklom periodu značajno je izmenjeno bezbednosno okruženje na spoljnim granicama Evropske unije, a migrantska kriza i teroristički napadi stavili su na agendu i unutrašnju bezbednost unije. Organizovani kriminal, migracije, terorizam u susedstvu i unutar same unije, pandemija, povećale su značaj civilnog upravljanja krizama i uticali na veću saradnju između različitih nivoa politika same unije.

Ova publikacija daje kratki pregled razvoja sistema civilnog upravljanja krizama EU, njegovih zadataka i glavnih nedostataka u kontekstu promenjenih bezbednosnih okolnosti. Takođe, daje preporuke za njihovo prevazilaženje. U papiru se govori i o načinima na koji države kandidati mogu da se uključe i daju svoj doprinos, o tome kako obuku civilnih eksperata prilagoditi novim uslovima i na koji način Srbija može da se uključi i kakve bi joj benefite učešće u misijama donelo.