#CFSPSerbia – Zaključci sa konferencije

Kao rezultat dvodnevne međunarodne konferencije “Zajednička spoljna i bezbednosna politika i pristupanje Srbije Evropskoj uniji” održane 12. i 13. maja 2015. godine u Beogradu, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove predstavlja najvažnije zaključke sa ovog događaja.
Izveštaj se fokusira na glavna pitanja koja se tiču odnosa Srbije i EU u svetlu spoljne politike: O Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije i perspektivama za dalju integraciju, Zajednička spoljna i bezbednosna politika i buduće perspektive, Zajednička spoljna i bezbednosna politika i region Zapadnog Balkana. Značaj regionalne saradnje za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, Značaj Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, Značaj Zajedničke spoljne i bezbednosne politike za pridruživanje Srbije EU – pregovori u Poglavlju 31.