#CFSPSerbia #EUGlobalStrategy – Zaključci sa konferencije

Kao rezultat druge ZSBP konferencije ,,Globalna strategija spoljne i bezbednosne politike Evropske unije i zapadni Balkan“ održane 14. jula 2016. godine u Beogradu, ISAC predstavlja najvažnije zaključke sa ovog događaja.
Izveštaj se fokusira na glavna pitanja koja se tiču odnosa Srbije i EU u svetlu nove Globalne strategije: Proces kreiranja Strategije i koraci koji slede; Elementi Globalne strategije; Značaj Globalne strategije za Zapadni Balkan; Srbija i proces pregovaranja prilikom pristupanja EU.